مقالات سایر منابع

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنتیمنت ارز رایج: ۵ می ۲۰۲۱...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

منظر روزانه: ۴ می تقویم روز

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

منظر روزانه: ۳۰ آوریل

منظر روزانه: 30 آوریل تقویم روز گزارش Earning ایالات متحده: همانطور که انتظار میرفت تا کنون Earning ها بسیار خوب آمده اند؛ نرخ ...

بیشتر بدانید
جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

چارت روز ۳۰ آوریل ۲۰۲۱

چارت روز 30 آوریل 2021 امروز جفت ارز EURUSD یکی از مهم ترین شاخص هایی است که به دلیل Normalization سیاست های ...

بیشتر بدانید
جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنتیمنت ارز رایج: ۳۰ آوریل ...

در طول جلسه امروز بازار اروپا، با ضعیف بودن شاخص های آسیا پاسفیک، بالا بودن میزان نوسانات و میکس بودن ...

بیشتر بدانید
پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنتیمنت ارز رایج: ۲۸ آوریل ...

سنتیمنت ارز رایج: 28 آوریل 2021 در طول جلسه امروز بازارآمریکا، با مثبت بودن شاخص های EMEA، ضعیف بودن ارز های امن، ...

بیشتر بدانید
پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

منظر روزانه: ۲۹ آوریل

منظر روزانه: 29 آوریل تقویم روز گزارش Earning ایالات متحده: همانطور که انتظار میرفت تا کنون Earning ها بسیار خوب آمده اند؛ نرخ ...

بیشتر بدانید
پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنتیمنت ارز رایج: ۲۹ آوریل ...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنتیمنت ارز رایج: ۲۸ آوریل ...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

چارت روز ۲۸ آوریل ۲۰۲۱

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

منظر روزانه: ۲۸ آوریل

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنتیمنت ارز رایج: ۲۸ آوریل ...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنتیمنت ارز رایج: ۲۷ آوریل ...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

منظر روزانه: ۲۷ آوریل

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید
سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

چارت روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۱

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام

بیشتر بدانید